Zeven tips om uw team te stimuleren risico te nemen

Onafhankelijkheid ontstaat in vrijheid, in een omgeving waarin de leidinggevenden ook onafhankelijkheid uitstralen. Natuurlijk zijn zelfstandigheid, mentale veerkracht en gezonde eigenwijsheid belangrijke kernwaarden die dagelijks moeten worden uitgedragen door de leidinggevenden. Ze moeten vooral congruent zijn in het naleven van hun eigen woorden. Een onafhankelijke leider (iedere leider) heeft daarom een houdbaarheidsdatum.

Het is iemand die niet bang is zichzelf overbodig te maken. Een leider die zich niet identificeert met de resultaten van zijn team. Het zijn immers de teamleden die het resultaat halen. De leider helpt anderen excelleren. Dat stelt Victor Mion, grondlegger van One Minute Coaching en eigenaar van VM Corporation.

Onafhankelijke support

Als leider geeft u onafhankelijke support door in ieder geval de volgende zaken:
• Het voorbeeld te geven. ‘Practise what you preach’.
• Meer waarde te hechten aan intenties dan aan uiteindelijke resultaten.
• Mensen aan elkaar ideeën te laten presenteren en elkaar te inspireren.

Innovatie op het gebied van communicatie

Nu is het zo dat innovatie op het gebied van communicatie in dit huidige economische klimaat erg belangrijk is. Het zorgt ervoor dat gewoontes doorbroken kunnen worden. Een voorbeeld is het aanschaffen van stappentellers voor de teamleiders van een bedrijf om te achterhalen hoeveel ‘meters’ ze per dagdeel in hun contact center gemaakt hebben. Dit soort teamleiders hadden tot nu toe (zoals velen in deze branche) de neiging te blijven zitten op hun werkplek. Door de stappentellers gaan ze in het vervolg meer meters maken. Een ander voorbeeld waar innovatie opduikt, is bij telecommunicatie in gesprekken tussen managers en medewerkers die niet langer duren dan één minuut. Hierdoor wordt er toch constant aandacht besteed aan de medewerker ondanks dat hij of zij op afstand werkt. Het nieuwe werken verandert de manier van leidinggeven. Meer aandacht in minder tijd.

Complimentenbord

Nog een voorbeeld van innovatie op het gebied van onderlinge communicatie, is het inzetten van een complimentenbord waar dagelijks of wekelijks een persoonlijke compliment wordt gedeeld. Dit stimuleert het volledige bedrijf als zodanig.

Mion: “Een veel voorkomende angst of spanning op weg naar onafhankelijkheid is de spanning of zelfs kramp om fouten te maken en dan vooral persoonlijke fouten. Dit gaat verder dan faalangst. Het gaat om het risico dat u loopt om erop te worden aangesproken en zelfs afgerekend te worden op een fout. De schande die zo’n fout met zich meebrengt oftewel de blamage om op een negatieve manier in het middelpunt van de belangstelling te staan, verhinderd veel mensen vooraf om die risico’s te nemen.”

Zeven praktische tips

Om die angsten te lijf te gaan, geeft Mion een aantal praktische tips:
1. Voor managers geldt: zeg niet alleen dat fouten gemaakt mogen worden, maar laat vooral zien hoe je met fouten omgaat als ze gemaakt worden.
2. Laat iemand na een fout direct dezelfde handelingen meerdere malen uitvoeren. Durf de ander dezelfde fout opnieuw te laten maken.
3. Complimenteer het nemen van initiatief dus het nemen van gedoseerd risico.
4. Durf te lachen om gemaakte fouten! (Zonder de ander uit te lachen.)
5. Leg de nadruk op het presteren en niet op het uiteindelijke resultaat. Door de prestatie te stimuleren, werkt u als leidinggevende aan de lange termijn. Resultaat gedreven managers stimuleren alleen op korte termijn.
6. Creëer bewustwording rond de gemaakte keuzes. Maak duidelijk dat spanning voor risico’s een teken van is van iemands prosessie. Het leerproces en de intentie om te leren is belangrijker dan het resultaat op korte termijn.
7. Neem mensen tegen zichzelf in bescherming als ze doorslaan in het nemen van risico’s.