Agressie kan met verschillende conflictstijlen benaderd worden

Bijna alle managers worden wel eens geconfronteerd met agressie, bijvoorbeeld bij medewerkers, klanten, leveranciers of andere relaties. Hoe mensen op conflicten reageren is heel persoonlijk. Over het algemeen hebben zij een bepaalde voorkeurshouding ontwikkeld om met conflicten om te gaan. Het is hun basisstijl die ze in allerlei conflictsituaties vrijwel consequent hanteren. Deze vaste stijl hoeft echter niet altijd effectief te zijn.

Om meer te bereiken in conflicten, is het van belang om inzicht in de eigen persoonlijke stijl van conflicthantering te hebben. Forceren is een stijl die het dichtst bij vechten komt; men is in hoge mate gericht op het bereiken van zijn doel en zet daarbij alles op alles. De stijl van toegeven houdt in dat men toegeeft aan de ander, ook al worden eigen belangen daarbij geschaad. Ontlopen lijkt op de stijl van toegeven, met dat verschil dat men onverschillig tegenover relaties met anderen staat. Integreren is een stijl die uit twee elementen bestaat: confronteren en exploreren. Met deze stijl probeert men recht te doen aan zowel de eigen belangen als die van de ander. De conflictstijl ‘compromis zoeken’ ten slotte houdt in dat iemand de gulden middenweg zoekt; een besluit moet iets van beide partijen in zich dragen.

Bent u benieuwd welke conflictstijlen u doorgaans inzet? En welke stijlen u juist verder zou kunnen ontwikkelen? Doe dan deze test.