Beeld oudere werknemers onjuist

Ondernemers hebben van oudere werknemers vaak een onjuist beeld, zo blijkt uit onderzoek van TNO Arbeid. Oudere werknemers verzuimen minder vaak dan jongere. Maar als zij ziek worden, dan is de kans op langdurig verzuim groter. Ook wordt vaak gedacht dat ouderen minder goed kunnen leren, minder flexibel zijn en minder goed tegen een hoge werkdruk kunnen. Die negatieve beeldvorming maakt dat ouderen minder snel aan een nieuwe baan komen en dat werkgevers minder investeren in opleidingen voor mensen uit deze leeftijdsgroep.
Het onderzoek is verricht in opdracht van de Taskforce Ouderen en Arbeid die oplossingen moet zoeken om ouderen langer aan de slag te houden. Het rapport bevat aanbevelingen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Veel werkgevers en werknemers denken negatief over de fysieke gezondheid van 50-plussers.

Maar het beeld klopt niet. Niet de leeftijd speelt bij het voorspellen van de inzetbaarheid de grootste rol maar factoren als leefstijl, de fysieke belasting van het werk en de tijd dat iemand in een bepaalde functie werkt. Voor werkgevers is dat van belang, want op die laatste twee factoren kunnen zij invloed uitoefenen.

Werknemers zijn gemiddeld tien tot elf dagen per jaar ziek. Mensen van rond de 60 die nog geen jaar een bepaalde functie hebben, zijn nog geen vijf dagen per jaar ziek. Leeftijdgenoten die langer dan negen jaar in dezelfde functie werken zijn gemiddeld negen dagen per jaar ziek. Regelmatig wisselen van functie is, ook wanneer werknemers ouder worden, aan te raden.

Met het klimmen van de leeftijd, is lichamelijk zwaar werk wel sterker van invloed op de gezondheid. Daar staat tegenover dat werkgevers gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van ouderen.

Bron: Nauta A., Bruin, M.R. de & Cremer, R. (2004). Hoofddorp: TNO Arbeid.