Beoordelen blijft moeilijk

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken blijft lastig. Criteria zijn vaak niet duidelijk, managers beheersen de gesprekstechnieken niet en het geven van de juiste feedback blijkt moeilijk.

Uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat driekwart van de werknemers niet tevreden is met de systematiek van het beoordelingssysteem. Ook blijkt uit onderzoek dat er nauwelijks verschil wordt gemaakt tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken. Bij veel bedrijven wordt één gesprek per jaar gehouden, dat een beoordelings- en functioneringsgesprek ineen is.

Tussen beide gesprekken is echter een duidelijk verschil. Bij een beoordelingsgesprek is met name de leidinggevende aan het woord, die een oordeel geeft over de werknemer. Bij een functioneringsgesprek is er sprake van tweerichtingsverkeer en praten beiden over de vraag hoe het ermee staat.

Dat beoordelingssystemen als niet zinvol worden ervaren is niet nieuw. De onduidelijkheden beginnen vaak al bij het invoeren van een beoordelingsvorm. De beoordelaars zelf, de leidinggevende, zijn daar meestal niet bij betrokken. Ook de onduidelijke criteria waarmee managers hun werknemers beoordelen dragen bij aan het negatieve oordeel over beoordelingssystemen. Diverse functies moeten ook op verschillende wijzen beoordeeld worden. Bedrijven hanteren vaak echter maar één systeem van beoordelen.

Hoe zit het met de inspanningen van bedrijven om hun beoordelingssysteem te verbeteren? Door de jaren heen is een verandering van de inhoud van beoordelingsgesprekken waarneembaar. In de jaren 70 werden er in Nederland nog nauwelijks functioneringsgesprekken gevoerd, op een aantal grote Amerikaanse bedrijven na. In de jaren tachtig nam de aandacht voor functioneringsgesprekken toe en kwam de ontplooiing van de werknemer centraal te staan. Gesprekken gingen voornamelijk over het welzijn van de werknemer. Er werd wel feedback gegeven maar dit werd niet gekoppeld aan resultaten van het bedrijf. Dat laatste werd in de jaren negentig door het bedrijfsleven ingevoerd. De laatste jaren zie je ook dat beoordelingen bij de overheid meer resultaatgericht zijn.

Het is belangrijk dat leidinggevende de technieken om iemand te beoordelen beheersen. Functioneringsgesprekken zullen efficiënter moeten worden om de juiste man op de juiste plek te krijgen en te houden. De tevredenheid van de werknemer wordt dus nog belangrijker.

Meer weten? Volg een training!