Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Beoordelen blijft moeilijk

Beoordelen blijft moeilijk

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken blijft lastig. Criteria zijn vaak niet duidelijk, managers beheersen de gesprekstechnieken niet en het geven van de juiste feedback blijkt moeilijk. Uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat driekwart van de werknemers niet tevreden is met de systematiek van het beoordelingssysteem.

LEES VERDER