Je best doen is niet goed genoeg

Veel mensen gaan verplichtingen en verantwoordelijkheden uit de weg. Ze zijn wellicht bang dat ze de verplichtingen toch niet na kunnen komen en teveel hooi op hun vork nemen.

Mensen die geen verplichtingen durven aan te gaan, proberen vaak een slag om de arm te houden door te zeggen ‘Ik zal mijn best doen’. Dit duidt op een inspanningsverplichting en leidt uiteindelijk tot niets. Op voorhand kan de ander er vanuit gaan dat het niet tot resultaat zal leiden. Jouw relatie of gesprekspartner heeft recht op een heldere uitspraak in de vorm van een resultaatsverplichting.

Durf je jezelf vast te leggen? In dat geval zeg je ‘Ja, dat ga ik doen en op moment x is het gereed’.
Lukt dat niet, wees dan duidelijk: ‘Nee, ik ga dat niet doen, want …’.
Een belofte in de vorm van een resultaatsverplichting getuigt van ruggengraat en straalt uit dat je een betrouwbaar persoon bent.

Hoe ga jij hier mee om? Ben je meer van de inspanningsverplichting of van de resultaatverplichtingen? Waarom? Wat levert het je op?