Stel concrete doelen

Je vaart hard, maar weet je wel waar naartoe?

Je werkt keihard voor jezelf of voor je baas, maar je hebt het gevoel niet substantieel vooruit te komen. Als dit het geval is, dan doe je de dingen die je doet weliswaar goed, maar het brengt je niet fundamenteel verder, omdat je niet goed weet wat je doel is. Je zou je dan eens kunnen afvragen of je de goede dingen doet.
Stel zowel zakelijk als privé concreet meetbare doelen die je wilt bereiken. Alles wat je doet dient in het licht van deze doelstellingen te staan. Luieren of voor de tv zitten, kunnen ook zinnige zaken zijn, als je doel ‘ontspannen’ is. Ieder doel kan legitiem zijn, zolang er maar bewust voor wordt gekozen. Als je geen doelstellingen hebt gedefinieerd, kun je per definitie niet succesvol zijn, want succes kan alleen worden vastgesteld als het kan worden afgemeten aan van tevoren gestelde doelen. Doe geen dingen die niet leiden tot je doel, al vind je ze nog zo leuk of ben je er nog zo goed in. Het kan wel zo zijn dat doelen moeten worden aangepast door wijzigende omstandigheden (heroriëntatie).

Je doet de dingen goed, maar doe je wel de goede dingen?