Tien uitgangspunten voor het nieuwe werken

Dat tijd en plaats gebonden werken behoorlijk uit de mode raakt, is u ongetwijfeld al opgevallen. Inmiddels is het nieuwe werken geen trend meer te noemen. Eerder is het een nieuwe manier van werken die zich steeds meer verankerd in ons bedrijfsleven.
Bent u benieuwd hoe u de inzichten van het nieuwe werken kunt meenemen in uw dagelijkse praktijk? Toets uw huidige organisatie en uw eigen managementstijl aan de hand van de onderstaande tien uitgangspunten voor het nieuwe werken. Bent u klaar voor de nabije toekomst?

1. Tijd en plaats onafhankelijk werken

Indien voor de werkzaamheden aanwezigheid op kantoor niet nodig is, verwacht dan niet dat mensen onnodig in de file gaan staan. Als werkzaamheden niet aan tijd gebonden zijn, geef mensen dan de vrijheid om te werken wanneer zij dat willen.

2. Vertrouwen geven en krijgen

De basis van het nieuwe werken ligt in vertrouwen geven en krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk wanneer je er vanuit gaat dat er altijd mensen zijn die er misbruik van maken. Bij het geven van vertrouwen horen wel duidelijke afspraken en aanspreken op verantwoordelijkheid.

3. Sturen op output in plaats van op inspanning

Vanuit historie zijn wij opgegroeid met een 9 tot 5 mentaliteit en maandag tot vrijdag werkweek. Er is al veel veranderd met werken op zaterdag en zondag, maar het merendeel werkt nog volgens de oude patronen, terwijl iemand misschien veel productiever is om 7 uur s ochtends of om 9 uur s avonds. Wanneer je werkt, doet er niet zoveel meer toe, als je het werk maar af hebt.

4. Van management naar leiderschap

Leiderschap en management zijn allebei belangrijk. Binnen organisaties vullen ze echter twee fundamenteel verschillende rollen. Management draait om de dingen goed doen, waar leiderschap gaat om de goede dingen doen.

5. Persoonlijke verbinding met werk en de organisatie

Goede leiders helpen mensen in hun organisatie te groeien vanuit ieders persoonlijke verbinding met klanten en de hele omgeving van de organisatie. Zij kunnen elke keer weer onbevangen van buiten naar binnen denken. Zij benaderen klanten en hun omgeving niet als middel, maar als doel.

6. Effectief en gericht samenwerken

Dit lukt alleen als er een duidelijk doel is en de medewerkers middelen hebben om te kunnen samenwerken. Het delen van informatie op een open en transparante manier is essentieel.

7. Ruimte bieden in plaats van regels opleggen

Regels geven houvast maar te veel en onzinnige regels kunnen een verlammende werking hebben. Begin met het schrappen van regels en geef mensen er vertrouwen voor terug.

8. Communicatie (middelen) op maat

Door communicatie houd je iedereen op de hoogte, maak je afspraken en plan je vergaderingen. Geef medewerkers toegang tot de juiste middelen om dit snel en efficiënt te doen.

9. Dialoog in plaats van eenrichtingsverkeer

Stop met zenden en ga de dialoog aan; vraag feedback en gebruik social media om contact te zoeken met de klant. Wees niet bang voor kritiek, maar gebruik het om te verbeteren.

10. Altijd en overal toegang tot relevante informatie

Het op tijd hebben van de juiste informatie is heel belangrijk. Je kunt betere, snellere beslissingen nemen. Vergeet niet dat mensen ook makkelijk hun kennis en informatie moeten kunnen delen.