Vrouwen in 30 seconden en mannen in 3 minuten

In ons calvinistische Nederland is men wars van uiterlijkheden, maar deze uiterlijkheden vormen wel de belangrijkste grondslag op basis waarvan een eerste indruk ontstaat. De eerste indruk is cruciaal voor het verdere verloop van het contact en de relatie. Deze eerste indruk ontstaat in de eerste momenten waarop men iemand ontmoet. Vrouwen vormen hun eerste indruk al na 30 seconden, bij mannen is dat 3 minuten.
Een indruk wordt gebaseerd op je spraak, uiterlijk en non-verbaal gedrag. Bij spraak gaat het (helaas) in veel mindere mate om wat je zegt, maar vooral om hoe je iets zegt.
Uiterlijk bestaat uit je kleding en persoonlijke verzorging. Non-verbaal gedrag bestaat uit veel elementen, zoals oogcontact (zeer belangrijk), gelaatsuitdrukkingen, spraakondersteunende bewegingen, open of gesloten houding. Hier wordt in verband met de veelheid elementen verwezen naar de sollicitatieliteratuur.
Over het algemeen kan worden gesteld dat extraversie (open en sociaal) hoger wordt gewaardeerd dan introversie (gesloten karakter), al kan het natuurlijk van een specifieke situatie afhangen waaraan men de voorkeur geeft.

You never get a second chance for a first impression